Board members & Statutory auditors

Board members & Statutory auditors

Board members

Chairman Shigeki Kinoshita
President Yoshinobu Hotta
Managing director Takashi Mizushina
Shinichi Nanba
Toshiki Sanaga
Tomohiro Miyoshi
Director Tamon Tsuda
Kazuo Komatsu
Hiroko Ameno
Noriyoshi Matsushita

Statutory auditors

Standing statutory auditor Atsumi Masada
Outside statutory auditor Norihide Bessyo
Kunihiro Morimoto

Executive Officer

Managing Executive Officer Yoichi Hayata
Hideki Asada
Executive Officer Tetsuya Bando
Shuji Kawano
Isao Wakamiya
Masaki Hama
Shunji Minami
Norihiko Kashimura

PAGE TOP

Menu