Board members & Statutory auditors

Board members & Statutory auditors

Board members

Chairman Takeshi Harada
President Shigeki Kinoshita
Vice president Osamu Goda
Senior Managing director Kazutoshi Sato
Managing director Yuichi Uemura
Takashi Saito
Takashi Iida
Yoshinobu Hotta
Director Hitoshi Nakano
Isamu Teraoka
Tamon Tsuda
Kazuo Komatsu

Statutory auditors

Standing statutory auditor Atsumi Masada
Outside statutory auditor Noriyoshi Matsushita
Norihide Bessyo

Executive

Executive Yoichi Hayata
Hideki Asada
Tetsuya Bando
Toshiki Sanaga
Takashi Mizushina
Takashi Hanamure
Shuji Kawano
Tomohiro Miyoshi

PAGE TOP

Menu