Board members & Statutory auditors

Board members & Statutory auditors

Board members

Chairman Takeshi Harada
President Shigeki Kinoshita
Senior managing director Osamu Goda
Managing director Kazutoshi Sato
Yuichi Uemura
Toshiyuki Fujita
Takashi Saito
Takashi Iida
Director Hitoshi Nakano
Isamu Teraoka
Yoshinobu Hotta
Tamon Tsuda
Kazuo Komatsu

Statutory auditors

Standing statutory auditor Shinichiro Ogura
Outside statutory auditor
Noriyoshi Matsushita
Norihide Bessyo
Kenji Arakawa

PAGE TOP

Menu