Board members & Statutory auditors

Board members & Statutory auditors

Board members

Chairman Shigeki Kinoshita
President Yoshinobu Hotta
Managing director Yoichi Hayata
Hideki Asada
Takashi Mizushina
Shinichi Nanba
Toshiki Sanaga
Director Tamon Tsuda
Kazuo Komatsu
Hiroko Ameno

Statutory auditors

Standing statutory auditor Atsumi Masada
Outside statutory auditor Noriyoshi Matsushita
Norihide Bessyo

Executive Officer

Managing Executive Officer Tomohiro Miyoshi
Executive Officer Tetsuya Bando
Shuji Kawano
Isao Wakamiya
Masaki Hama
Shunji Minami
Norihiko Kashimura

PAGE TOP

Menu